Hà Nội thu hút 3,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội thu hút 3,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Theo Cục Thống kê TP Hà Nội, trong 11 tháng năm 2020, Hà Nội thu hút được 3,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Trong đó, có 662 triệu USD của 464 dự án cấp phép mới và 1.245 triệu USD của 132 dự án bổ sung vốn đầu tư; số góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài đạt 1.280 triệu USD.

Riêng tháng 11-2020, thành phố có 26 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 7 triệu USD, trong đó, có 24 dự án 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; hai dự án liên doanh, liên kết; có sáu dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký đạt 1 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp đạt 52 triệu USD.

Về tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp, từ đầu năm đến hết tháng 11, thành phố có 24.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, vốn đăng ký đạt 303,3 nghìn tỷ đồng, 5.774 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng đạt 100%, bảo đảm chất lượng và đúng hạn.

Theo Nhân Dân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *